عنوان نظرسنجی: نظر شما در مورد احیاء و نوسازی بافت فرسوده و تسهیلات ارائه شده در این زمینه چیست؟

تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی: 111

  عنوان گزینه: به خوبی پیش می رود.

  تعداد رای: 12 رای - 11 درصد

  عنوان گزینه: پیشرفت کند است.

  تعداد رای: 5 رای - 5 درصد

  عنوان گزینه: باید همکاری مسئولین بیشتر شود.

  تعداد رای: 21 رای - 19 درصد

  عنوان گزینه: اطلاع رسانی ضعیف است.

  تعداد رای: 50 رای - 45 درصد

  عنوان گزینه: تسهیلات ارائه شده کافی نیست.

  تعداد رای: 4 رای - 4 درصد

  عنوان گزینه: نظری ندارم.

  تعداد رای: 19 رای - 17 درصد

 

 
   کد:  

 چاپ

   لینک :

 
   ارسال به شبکه های اجتماعی :

   Blinklist    Reddit   Magnolia    Google   Windows Live   Blue Dot  Newsvine   Stumble Upon   Connotea 

 این صفحه را برای دوستان خود ارسال کنید.
ارسال به ایمیل :    
نام شما :  
ایمیل شما :    
پیام شما :

 

 

نظرسنجی های قبلی